Beskikket af Justitsministeriet, samt møderet for Højesteret så sagen kan følges helt til dørs

Advokatfirmaet Amandusson.
Alle har ret til et godt forsvar

Vi er din mulighed for, at få et godt forsvar. Vi arbejder kun med strafferet og beskæftiger os med alle typer af straffesager.  Vi har høj ekspertise, som skaber et godt grundlag for et godt forsvar.

Forsvarsadvokat der er der for dig, både ved møde hos politiet, i arresten, og til sidst hvis der bliver rejst tiltale mod dig, og du skal for en dommer. Skal sagens udfald prøves i Landsretten, er vi også klar til og hjælpe dig der.

Varetægtsfængslet

Sidder du varetægtsfængslet er det vigtig du kender dine rettigheder og ved hvad der sker, og hvad du har krav på.

Mere info for varetægtsfængslet

Mistænkt / sigtet

At bede om en advokat som mistænkt eller sigtet er en vigtig beslutning i forhold til dit videre forløb

Få mere info som mistænkt

Tiltalt

Som tiltalt har du ret til at vælge den forsvarer du ønsker. Vælg en der forstår din sag og hvor kemien er der.

Få hjælp hvis du er tiltalt

Brug for en forsvarer

At benytte en forsvarer betyder ikke man er skyldig. Få hjælp fra starten så din sag sikres det bedst mulige forløb.

Find din forsvarer

Vores værdier

 • Tilgængelighed, vi er nemme at komme i kontakt med pr. telefon eller mail.
 • Personlighed, vi brænder alle for strafferet, og du vil altid møde en stærkt engageret medarbejder.
 • Specialistviden, vi beskæftiger os kun med strafferet både på det praktiske og teoretiske plan.
 • Vi fører 50-200 sager om året, og Rasmus har tidligere undervist på Aalborg Universitet i strafferet, herunder i kursusfaget Forsvarer.
 • Rasmus har afholdt kurser for andre forsvarsadvokater, omkring førelse af digitale straffesager.

Rådgivning og tryghed

 • Det at blive tiltalt og stillet overfor udsigten til evt. at skulle i fængsel er et af de voldsomste indgreb et menneske kan blive udsat for.
 • Når ens fremtid er på spil, skal man søge rådgivning ved en specialist som ikke beskæftiger sig med andet.
 • På den måde opnår man en tryghed og sikkerhed for, at alt tænkeligt bliver gjort for en.

Erstatningsspørgmål

 • Ved indgreb fra politiet side, som ikke har ført til domfældelse, kan man i mange tilfælde søge erstatning.
 • Vi hjælper med ansøgning om denne erstatning, for på den måde at hjælpe dig med at få kompensation for den gene det har været.
 • Erstatningen er vigtig at få. Det er det plaster på ubehageligheden, som skal hjælpe dig videre.

Advokatfirmaet Amandusson oplyser:

 • Advokatfirmaet Amandusson er forsikret hos HDI-Gerling Forsikring.
 • Salær mv. for vort arbejde fastsættes af retten ud fra de vejledende takster der findes på Domstolstyrelsens hjemmeside. Pt. 2.237,50 kr pr time inkl. moms. Sagsomkostninger afholdes i første omgang af statskassen, men kan blive opkrævet hos dig hvis du findes skyldig.
 • Advokatfirmaet Amandusson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og ar reglerne om god advokatskik. jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De særlige regler der gælder for udførelse af advokatvirksomhed findes på Advokatsamfundets hjemmeside.
 • Klager over advokaters salær mv og adfærd behandles af Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
 • Advokatfirmaet Amandusson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 • Advokatfirmaet Amandusson, opbevarer data i overenstemmelse med GDPR, således, at materiale opbevares forsvarligt og slettes efter sagens afslutning. Det skal oplyses, at Retsplejeloven sætter væsentlige begrænsninger i klienters rettigheder til indsigt i materialet, udlevering og sletning.