Sådan arbejder vi

Politiet 

I Danmark er det politiet der efterforsker alle sager, både dem der bliver anmeldt og dem de selv opdager under patrulje eller får viden om på anden vis.

Retten

Retten skal kontrollere, at politiet undervejs i sagerne overholder alle regler. Hvis der rejses tiltale, er det retten, der vurderer beviserne, herunder om de er tilstrækkelige til, at der kan dømmes.

Retten fastsætter ligeledes straffen.

Forsvarsadvokaten

Forsvarsadvokaten har en eneste opgave, nemlig at hjælpe den tiltalte…. Hjælpen består bl.a. i at finde beviser og præsentere dem for dommeren, påpege fejl og usikkerheder ved de beviser anklagemyndigheden fremfører, argumentere for lavere straf eller endeligt helt at bevise den tiltaltes uskyld.

Den tiltalte

Hvis politiet og anklagemyndigheden mener man har gjort noget ulovligt,  bliver man tiltalt.

Hvis du bliver tiltalt, har du ikke pligt til at udtale dig eller tale sandt.

Man har altid krav på en forsvarer.

Anklageren

Er den person der møder i retten for politiet. Det er ham eller hende der argumenterer for, at den tiltalte skal dømmes.

Retssagen

Alle sager anlægges i byretten, enten som domsmandssager med  1 juridisk dommer og 2 domsmænd, hvis den tiltalte nægter sig skyldig eller som nævningesager med 3 juridiske dommere og 6 nævninge, hvis der er tale om alvorlige forbrydelser, typisk drabssager.

Hvis man som sigtet tilstår den forbrydelse man er sigtet for, anlægges sagen som en tilståelsessag, hvor spørgsmålet alene går på straffens længde.

Langt de fleste sager kan ankes til Landsretten. I Landsretten afgøres sagen af 3 juridiske dommere og 3 domsmænd eller 9 nævninge afhængig af sagens forløb.